THE FIRST STAY cung cấp 05 hạng phòng


  • The First Stay Hotel
  • Địa chỉ: Central Lake1, Aqua bay, Eco Park, Xã Phụng Công, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
  • Hotline: 1900 633 552
  • Email: reservation@thefirststay.com
  • Website: thefirststayhotel.asia
Đặt phòng ngay